Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

S.C. EVENIMENTE REUSITE S.R.L. cu sediu in Petid, Nr.427, jud.Bihor, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J5/224/2017, CUI RO37035555, email: evenimentereusiteoradea@gmail.com, prelucreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos,datele personale pe care ni le furnizati cu respectarea cerintelor impuse de Regulamentul UE nr.2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter petsonal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protectia datelor) si a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Tipul de informatii cu caracter personal pe care le colectam cuprinde, spre exemplu, numele si prenumele, adresa de mail, numarul de telefon. Informatiile despre dumneavoastra pot fi folosite de noi doar in scopul asociat comercializarii de servicii. Datele dumneavoastra personale vor fi patrate atata timp cat ni se cere prin lege.

Ne obligam sa nu transmitem tertilor bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale clientilor nostri.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastea personale:

  • dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personalbinexacte
  • dreptul de a solicita stergerea datelor circumstante ( de exemplu cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopul mentionat mai sus)
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a va opune prelucrarii si de a solicita stergerea datelor
  • dreptul de a va retrage consintamantul

Orice cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail: evenimentereusiteoradea@gmail.com

Echipa Evenimentereusiteoradea.ro va face tot posibilul ca toate neintelegerile privind orice tip de disputa intre parti sa fie rezolvata pe cale amiabila.

 

DATE DE IDENTIFICARE

SC EVENIMENTE REUSITE S.R.L.
C.U.I. RO37035554
Nr.Reg.Com: J5/224/2017
Telefon: 0737192192
Email: evenimentereusireoradea@gmail.com